Mukwege talare under Almedalsveckan

Kvinnors rätt till hälsa har varit temat för PMU:s vårkampanj och under Almedalsveckan i Visby, deltar doktor Denis Mukwege, överläkare vid Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo.

– Denis Mukwege är internationellt känd och prisbelönt för sitt engagemang. Han är en viktig röst för kvinnors rättigheter och vi är mycket glada över samarbetet med honom och hans medverkan under Almedalsveckan, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Under seminariet medverkar också Elisabeth Rehn, ordförande för Offerfonden vid Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag och Lena Sundh, UD:s sändebud till Storasjöregionen i Afrika.

Elisabeth Rehn är tidigare försvars- och jämställdhetsminister i Finland. Hon har också varit biträdande generalsekreterare för FN och dess sändebud på Balkan. Kvinnors rättigheter och deras roll i fredsprocesser hör till de ämnen hon lyfter.

Lena Sundh har lång erfarenhet av arbete inom UD och FN, med ledande uppdrag i en rad olika länder. Hon specialiserar sig på konfliktlösning och fred och mänskliga rättigheter.

En diskussion kommer att föras kring de utmaningar som råder när det gäller kvinnors rätt till hälsa i DR Kongo, samt vilket ansvar omvärlden har.

Trots att DR Kongo är ett av världens rikaste länder på naturtillgångar, är landets befolkning en av världens fattigaste. Historian kantas av krig och de senaste tio åren har cirka 5,5 miljoner människor dödats och hundratusentals kvinnor utsatts för sexuellt våld. Mörkertalet är stort.

Bakgrunden och orsaker till striderna i landet är många och komplexa, med flera parallella konflikter i olika geografiska områden. En form av övergrepp mot civilbefolkningen som fått långtgående konsekvenser är könsbaserat och sexuellt våld. Det har av vissa grupper använts som en strategi i krigföringen och i de sammanhangen mer effektivt än att döda. Det leder till stor skam och ibland förskjuts kvinnan från sin man. Konsekvenserna bli långtgående då hela familjer och samhällsliv bryts ned.

– I många Afrikanska länder är det kvinnorna som genom sina arbetsinsatser bär utvecklingen. Deras hälsa är central för samhället och värd allra högsta prioritet, säger Niclas Lindgren.

Medverkande under seminariet är också artisten Timbuktu, samt Niclas Lindgren och Maria Bard från PMU. Det hålls på Elidascenen, Visby hamn, klockan 16.30 Ä 18.00.