Namninsamling för Kongo

I samband med en manifestation för DR Kongo i Norrmalmskyrkan, Stockholm, den 16 december förra året, startade en namninsamling där Sverige och EU uppmanas att agera tydligare för Kongo i sin utrikespolitik och verka för att de humanitära katastroferna i landet inte ska ignoreras av omvärlden.

PMU och flera andra organisationer kräver att Sveriges regering:

– Lyfter upp DR Kongo på Sveriges dagordning och ställer krav, såväl bilateralt som i EU, på både Kongos makthavare och världssamfundet att bekämpa våldet, bristen på rättsäkerhet, korruptionen samt plundringen av landet.

– Uppmuntrar EU och FN till sanktioner mot alla som bidrar till konflikten.

– Arbetar för att Kongos tillgångar skall komma befolkningen tillgodo.

Alla som stöder punkterna i namninsamlingen uppmuntras att skriva på och att även sprida namninsamlingen och kampanjen vidare, exempelvis genom en statusuppdatering på Facebook. Andra sätt att visa sitt engagemang är att samla in pengar till DR Kongo, eller att själv skriva till Utrikesdepartementet och lyfta Kongofrågan.

Sammanlagt står 19 organisationer bakom namninsamlingen, som förlängts och pågår fram till Mänskliga Rättighetsdagarna 14-16 november 2013 i Kulturhuset, Stockholm. Då kommer representanter från PMU och andra organisationer att lämna in namninsamlingen till ansvariga på Utrikesdepartementet och kräva att de reagerar.

Namninsamling på nätet här

Stöd PMU:s insamling för Kongo här