Förberedelser
Innan du är redo att resa till din praktikplats behöver du förbereda dig. Detta sker genom en utbildning i två steg. Först träffar du de andra PMU-praktikanterna och PMU-personal som gör dig redo för tiden som ligger framför. Detta sker under några intensiva dagar. Då lär du känna vår organisation lite närmare, och får svar på många praktiska frågor. Efter det väntar en vecka på SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) i Härnösand. Här får du träffa praktikanter från flera organisationer och vara med på en kvalitativ kursvecka om modernt utvecklingsarbete.
Efter kursveckorna är du redo att åka! Du är själv med och bestämmer datumet för din avfärd. Många vill resa vid höstterminens start, men detta är inget måste. Du behöver dock hinna hem till återträffen som äger rum kring månadsskiftet maj/juni året där på.

Ute i fält
Utlandsfasen pågår normalt mellan fyra och åtta månader.

Minimum är fyra månader i fält. Därutöver tillkommer för alla praktikanter de obligatoriska moment som ingår i förberedande utbildning och avrapportering.

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat, mer eller mindre specifikt, vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda praktikanter men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det bli många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att komma igång med arbetsuppgifterna, åtminstone till en början.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställd aktuell värdorganisation och handledare

Kontakt ute i fält
Under praktiken finns en nationell handledare på plats som hjälper dig tillrätta i ditt nya land. Det är honom eller henne du vänder dig till i första hand när du har frågor kring din praktik eller praktiska omständigheter på plats.
Din handledare hjälper dig även med att uppfylla den arbetsbeskrivning som gäller för din praktikperiod.
Du har kontakt med PMU:s praktikanthandläggare i Sverige via mail och Skype under tiden du är borta. Under din utlandspraktik kommer du också ha kontakt med din kontaktperson i din sändande församling.

Ekonomi
PMU finansierar större delen av praktikantprogrammet. Det täcker alla större kostnader så som internationella flygresor, försäkring, visum och boende. Praktikanten står för en egeninsats av 15000:- och den utsändande församlingen för 5000:-

Vill du passa på att göra någon extra utflykt under din period ute så sker det i överenskommelse med din handledare och du står för kostnaderna själv.

Kommunikationsuppdrag när du är ute:
Alla praktikanter genomför ett visst antal kommunikationsuppdrag som utformas tillsammans med PMUs kommunikationsavdelning. Uppdragen kan vara:

  • Blogg- och facebookinlägg
  • Ta bilder och uppdatera med aktuell information.
  • Skriva artiklar
  • Göra korta filmer

Gå vidare:

När du kommer hem