Tiden som PMU Praktikant tar inte slut direkt i samband med återkomsten till Sverige. Följande moment ingår:

Slutrapport och ekonomisk redovisning
Dessa ska vara samordnaren tillhanda senast en månad efter hemkomst.

Avrapporteringsdagar
Dagar av bearbetning, erfarenhetsutbyte och fördjupning. Här möts PMU:s praktikanter och får berätta för varandra och PMU:s personal vad ni varit med om. Du får berätta både i grupp och i personliga samtal om dina erfarenheter.

Uppdrag informationsarbete
I praktikantuppdraget ingår att efter hemkomst genomföra 4 olika informationsuppdrag:

Det kan t.ex. vara att hålla föreläsningar, ordna en utställning eller arrangera en insamling. Mer information om det här får du under utbildningen.

Du har också ett fortsatt uppdrag att dela med dig. Berätta om vad du varit med om i den församling som sänt ut dig, och varför inte hitta fler ställen där du kan väcka engagemang för det du varit med om? Kanske på en skola, en blogg eller i din lokaltidning? Du kan också vara med och stå i PMU:s monter på någon av sommarens konferenser eller på annat sätt fortsätta att engagera dig.

Mer information om vad som sker när du kommit hem ges i samband med förberedelsekursen.

Gå vidare: