Om jag blir stor…

“Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” står det i Barnkonventionen §6
Det är dock långt ifrån verkligheten för många barn runt om i världen. I Bangladesh lider barn av undernäring, svåra sjukdomar och psykisk ohälsa. Föräldrarna jobbar långa dagar ute på fälten och flickorna är ofta de som tar hand om småsyskonen och sköter matlagningen. Många blir bortgifta när de bara är 12,13 år. Undervisningen är på bengali, vilket även gör att många barn hoppar av skolan när de inte förstår lärarna.

Du behövs för att ge barnen vad de har rätt till!

Barnens rätt- vårt ansvar är PMU:s årliga kampanj för barnprojekt runt om i världen. I den vill vi lyfta fram barns rättigheter och att det är allas vårt ansvar att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. 196 länder har skrivit under barnkonventionen och vi vill hjälpa världen att hålla vad den lovat världens barn.

Bangladesh är ett av de länder som ingår i PMU:s arbete för barnens rätt och i årets kampanj fokuserar vi på barnen i minoritetsgrupperna i norra Bangladesh. Genom att stötta arbetet för barns rättigheter inom minoritetsgrupperna skapar vi förutsättningar som kommer ge ringar på vattnet för generationer.

Arbetet för barns rättigheter finansieras helt av PMU och enskilda givare, så ditt stöd är oerhört viktigt. Bästa sättet att stötta arbetet är att bli Barnens rätt-vän och stötta månadsvis.

Några andra projekt som ingår i Barnens rätt-vårt ansvar är utbildning till syriska flyktingbarn i Libanon, undervisning till skolflickor i Nepal och vård till barn i DR Kongo som utsatts för sexuellt våld.

Du behövs för att det här arbetet ska vara möjligt!

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer. Invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket.

 • Huvudstad är Dhaka och 9 av 10 i landet är muslimer (sunni).
 • Bengali är officiellt språk men det talas även bla urdu, engelska och tibetansk-burmesiska dialekter.
 • Det finns ca 40 minoritetsgrupper i landet.
 • 43,7 % av befolkningen lever i extrem fattigdom
 • 16,4% av befolkningen är undernärda
 • 40% av befolkningen är analfabeter. Bland minoritetsgrupperna är det upp emot 80 % som är analfabeter.

Minoritetsgrupperna är diskriminerade och blir ofta utnyttjade, och det faktum att det är så svårt att få jobb gör att många har svårt att skaffa mat. Barnen blir negligerade av föräldrarna och får ofta vara ensamma hemma och ta hand om hushåll och syskon när föräldrarna jobbar långa dagar på fälten, vilket leder till sjukdomar och psykisk ohälsa och barnen utvecklas inte i den takt de borde.

Vägen till skolorna är ofta lång och farlig och flickor blir ofta bortgifta när de bara är 12, 13 år.

PMU:s partner SIL har arbetat i området sedan 2009. Arbetet handlar framför allt om rätten till undervisning på sitt eget modersmål, men även undervisning om mänskliga rättigheter, vård och sanitet för vuxna.

Genom Barnens rätt kommer PMU tillsammans med partnern SIL starta upp barnrättsprogram med påverkansgrupper i byarna där föräldrar och myndigheter ska upplysas om barns rättigheter. Barnen ska få näringsriktig mat och vaccin mot svåra sjukdomar. Även förskolor där barn får undervisning på sitt eget modersmål ska startas i byarna, där barnen även får lära sig bengali så att det blir lättare att förstå lärarna när de blir äldre och kommer till andra skolor, så att fler barn stannar kvar i skolan.

 • Anta Adventsutmaningen
 • Sprid information om kampanjen.
 • Dela våra inlägg på sociala medier
 • Visa vår insamlingsfilm och ta upp en kollekt i din församling.
 • Använd vårt skolmaterial i söndagsskolan eller i skolklassen.
 • Starta en egen insamling till förmån för Barnens rätt genom att hålla en loppis, konsert, basar eller ett frukostevent.
  Starta Egen insamling
 • Bjud in oss från PMU att komma och berätta om arbetet.
 • Handla second hand och stötta på så sätt kampanjen.
 • Köp julklappar i vår gåvoshop

VAR MED I KAMPEN FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Barnens rätt”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Barnens rätt”.

swish
Sms:a: BARNENSRÄTT till 72 980 för att ge 100 kr.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!