Nordiskt stormöte om mänskliga rättigheter

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

MR-dagarna 2011 äger rum den 14-15 november på Kulturhuset i Stockholm och Scandic Sergel Plaza. Huvudrubrik är “Gränslösa rättigheter? Migration, medborgarskap och mänskliga rättigheter”.

MR-dagarna har vuxit till en central institution för alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. I tio års tid har vi varit en av landets främsta arenor för samtal, debatt och kompetensutveckling med fokus på mänskliga rättigheter. Någon motsvarighet till MR-dagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden.

PMU finns med på MR-dagarna med en monter och organisationen ansvarar för ett seminarium under måndagen under rubriken “Romernas situation i Europa i dag”. Medverkar gör Jasmina Tosic, projektledare för, som berättar om hur man arbetar för att stärka ett folk som ofta saknar tillgång till, och kunskap om sina rättigheter. Plats är Kulturhuset, Biblioteket, kl. 16.00.

Följ MR-dagarna live och delta på seminarier via webben: http://www.mrdagarna.nu/index.php/sv/