NO SLAVES

Barnäktenskap, sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, människohandel – det här är några former av modernt slaveri. Är du utnyttjad och kontrollerad av någon mot din vilja utan att kunna lämna situationen så är du förslavad.

Ofta är slaveriet kopplat till en efterfrågan på produkter som rika länder importerar och det är framför allt i extremt fattiga förhållanden som människor blir mest utnyttjade.

Genom partners runt om i världen arbetar PMU bland annat genom att utbilda och upplysa om barns rättigheter för att förebygga barnslaveri i Togo, ge försörjningsstöd till före detta slavar i Mauretanien och förebygga det sexuella våldet i DR Kongo som många gånger är en följd av konflikterna kring mineralerna i landet.

2020 skulle ingen behöva vara slav, ändå är över 40 miljoner människor fast i någon form av slaveri.

Stöd kampen mot det moderna slaveriet!

Modernt slaveri

40, 3 miljoner människor uppskattas vara fast i modernt slaveri runt om i världen idag.  Av dessa är:
 • 10 miljoner barn
 • 24,9 miljoner tvångsarbetare
 • 15,4 miljoner fast i tvångsäktenskap
 • 4,8 miljoner fast i sexuellt utnyttjande

Människor är förslavade om de är:

 • Tvingade att arbeta – genom tvång, eller psykisk eller fysiskt hot.
 • Fast eller kontrollerade av en ”uppdragsgivare”, genom psykisk eller fysiskt missbruk.
 • Behandlade som varor, köpta och sålda som en ägodel.
 • Fysiskt begränsade och har restriktioner för hur de får nyttja sin frihet att röra sig.

Problemet är dock inte isolerat till de länder där slaveriet äger rum utan förekommer i produktionskedjorna bakom många av de produkter som rika länder importerar. Det är framför allt produkter som datorer, mobiler, kläder, fisk, kakao och sockerrör som ligger i riskzonen för att ha kopplingar till slaveri. (enligt rapporten Global Slavery Index 2018

(https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/executive-summary/).

Eftersom slaveriet idag ofta göms längst ner i olika produktionsled är det många gånger osynligt och svårt att få siffror på. Många företag har svårt att kontrollera hela produktionskedjan och människor fastnar i modernt slaveri i exempelvis textilbranschen, mineralgruvor eller säljs som fruar (barnäktenskap, trafficking).

Exempel på modernt slaveri:

 • Tvångsarbete – allt arbete som människor tvingas att göra mot sin vilja under hot om straff.
 • Trafficking/människohandel – vilket inkluderar transport och rekrytering av människor i syfte att utnyttja, hota, tvinga eller utöva våld mot.
 • Skuldslavar – världens mest utspridda form av slaveri. När människor lånar pengar som de inte kan betala tillbaka och sen tvingas arbeta av skulden och förlorar kontrollen över villkoren för både skulden och sin anställning.
 • Andra generationens/Slav i nedstigande led – när människor föds in i slaveriet för att deras föräldrar eller förfäder var förslavade och de därför blir kvar i slaveri.
 • Barnslaveri – många blandar ofta ihop barnslaveri med barnarbete, men det är mycket värre. Barnarbete är skadligt för barn och hindrar deras utbildning och utveckling, barnslaveri uppstår när ett barn utnyttjas för någon annans vinning. Det kan handla om barn trafficking, barnsoldater, barnäktenskap och barnhushållsslavar.
 • Tvingad till tidigt äktenskap – när någon är bortgift mot sin vilja och inte kan lämna äktenskapet. De flesta barnäktenskap kan ses som slaveri.

Modernt slaveri i siffror:

 • 30.4 miljoner människor är förslavade i Asien/Oceanien- regionen, för det mesta som skuldslavar.
 • 9.1 miljoner människor är slavar i Afrika.
 • 2.1 miljoner människor är slavar i Amerika.
 • 1.5 miljoner människor är slavar i utvecklade ekonomier.
 • 16 miljoner slavar är utnyttjade I ekonomiska aktiviteter.
 • 4.8 miljoner är tvingade till sexuellt utnyttjande.
 • 99% av människohandeln som berör sexuellt utnyttjande är kvinnor och flickor.
 • 4.1 miljoner slavar är utnyttjade av regeringar.

 

Så bekämpar vi slaveri

En stor del av PMU:s arbete mot det moderna slaveriet handlar om påverkan och information. Att upplysa svenska myndigheter och företag om situationer runt om i världen där vi arbetar och trycka på för en förändring eller ett agerande.

Annars är Togo, Mauretanien, Nepal och Kongo länder där vårt arbete riktar sig till antingen före detta slavar eller för att förebygga att det sker. Bland annat genom att upplysa om barns rättigheter i Togo, så att de ska slippa tvingas att arbeta och få gå i skolan istället. I Mauretanien får människor som tidigare varit fast i slaveri stöd att börja om och hitta en försörjning genom försörjningsstöd och mikrolån, alfabetisering och även akut stöd i torkan genom matpaket. I Nepal stöder vi insatser vid gränsen för att förhindra trafficking och i Kongo arbetar vi på olika sätt för att förebygga och få bort slaveriet som drabbar både kvinnor, barn och män på grund av konfliktmineralerna.

Tillsammans når vi längre

”No slaves” är en gemensam satsning mellan PMU, Pingst Örnsköldsvik och IBRA  och något som kommer lyftas på olika sätt under 2020. Detta för att på ett bredare sätt kunna lyfta problematiken med det moderna slaveriet och genom de olika plattformarna kunna lyfta det arbete respektive verksamhet gör för att motverka slaveriet runt om i världen.

Du kan göra skillnad!

 • Bli månadsgivare med bank-id!
 • Köp en gå-bort-present i vår gåvoshop.
 • Sprid information om kampanjen.
 • Dela våra inlägg på sociala medier.
 • Skapa en insamling i samband med din födelsedag till förmån för arbetet mot det moderna slaveriet.
 • Visa vår insamlingsfilm och ta upp en kollekt i din församling.
 • Anordna en loppis, konsert, basar, frukostevent eller annat för att samla in pengar till förmån för arbetet mot slaveri.

VAR MED I KAMPEN MOT DET MODERNA SLAVERIET

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “No slaves PMU”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “No slaves PMU”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!