Nu är de inte rädda för skolan längre

I Serbien lever en halv miljon romer i enkla och många gånger illegala bosättningar, skilda från det övriga samhället. Enligt lag har alla barn rätt till utbildning i landet, men fattigdomen liksom att undervisningen inte sker på deras eget modersmål, hör till hinden. Föräldrarna kan ofta själva inte läsa eller skriva och har svårt att ge sina barn det stöd de behöver. Många barn saknar också de födelsebevis som behövs för att få registrera sig för skolgång.

PMU och Smyrnaförsamlingen i Göteborg stöder Bread of Lifes arbete med professionell studiehjälp för barn i två bosättningar utanför Belgrad. Kostnader för födelsebevis, skolböcker, busskort och annat materiellt ingår också.

Många års arbete har gett goda resultat. Allt fler romska föräldrar skriver nu självmant in sina barn i skolan och från att ha utgjort 11 procent av eleverna i området 1999, är de i dag 281 av 742 barn, alltså 38 procent.

Fler barn fullföljer också sin skolgång och deras betyg förbättrats.

– Barn som får stöd av oss berättar att när de får sina läxor gjorda och är väl förberedda för sina prov, går de till skolan med en känsla av lättnad och trygghet. Det är väldigt positivt när barnen övervinner sin rädsla för skolan, då ökar deras motivation att lära sig och deras självbild stärks, säger Slavica Stankovic på Bread of Life.

Lärare i skolorna vittnar om att barnen numera har lättare att samarbeta i grupp och att lösa olika problem.

– De är mer uthålliga och noggranna i sitt arbete, har högre förväntningar och sätter högre mål för sig själva i stället för att nöja sig med att uppnå minimikraven, berättar en lärare.

Barnen deltar också mer i sociala aktiviteter som idrott, utanför skolschemat. Deras intresse för och kunskap om det övriga samhället har ökat.

En tydlig attitydförändring kan också ses hos romska föräldrar, varav många nu går i vuxenskola.

– De strävar efter att ge barnen förutsättningar att fullfölja sin skolgång och deltar numera aktivt i föräldramöten, säger Slavica Stankovic. Vi kan också se en markant förändring i synen på jämställdhet. Nu uttrycker de att skolgång är lika viktigt för pojkar och flickor.

Till de största framgångarna hör att allt fler barn också går också vidare till högre studier.

– Vi har startat en process där en ny generation av välutbildade unga romer växer fram och förhoppningsvis kommer den att leda till mer långsiktiga förändringar, där fattigdomscykeln bryts och folket integreras i ett samhälle som är fyllt av fördomar mot dem, säger Slavica Stankovic.

PMU lyfter barns rätt att gå i skola i sommarkampanjen. Läs mer här och ge en gåva här.