Nu blir det billigare att ge pengar till PMU

PMU har blivit godkänd av Skattemyndigheten som gåvomottagare. Det innebär att om du skänker 200 kronor kostar det dig i praktiken bara 150 kronor, en gåva på 500 kr kostar dig 375 kr och på en gåva på 2000 kr får du tillbaka 500 kr och så vidare.

Avdragsmöjligheten gäller för privatpersoner över 18 år. Du måste skänka minst 2000 kronor under året och varje enskild gåva måste vara på minst 200 kronor för att räknas med i underlaget för skatterabatten.

För att kunna utnyttja avdragsrätten ska du uppge ditt personnummer. PMU ser till att du som givare samt Skattemyndigheten får kontrolluppgift på mottagna gåvor på 200 kronor eller mer. Kontrolluppgiften skickas ut senast den 31 januari året efter det år som gåvan givits. Uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig vid deklarationen.

Skattereduktionen är inte kopplad till din årsinkomst utan är alltid 25 % av sammanlagda årliga gåvobelopp mellan 2 000 kronor och 6 000 kronor till godkända organisationer. Som mest kan du få 1 500 kronor i skattereduktion.

Du kan välja att skicka in din gåva anonymt om du inte vill ha skattereduktion.

För mer information se Skatteverkets hemsida