Vanice Longole är från folkgruppen turkana. Hon äger en butik i Kainuk och är en del av PMU:s försörjningsprojekt i staden.

”När konflikten pågår, stannar livet. Jag har själv påverkats av våldet. Jag tar hand om fyra föräldralösa barn vars föräldrar dött i striderna.
Att ha en försörjning är viktigt för freden. Det gör att man får en inkomst och inte bidrar till våldet. Idag är mitt liv annorlunda tack vare att jag fick möjlighet att öppna en affär. Tidigare saknade mina barn mat och pengarna räckte inte till skolavgiften. Men nu kan jag ta hand om alla mina barn och med de extra pengar jag får in kan jag stödja mina föräldralösa barn.”

Din gåva bidrar till försörjningsmöjligheter!