Nu startar Barnens rätt-kampanjen

Nu startar PMU:s höst- och julkampanj Barnens rätt Ävårt ansvar. Trots att barnkonventionen skrivits under av nästan alla världens länder, så lever 100 miljoner barn på gatan, 67 miljoner barn får inte gå i skola och 200 miljoner barn har utsatts för övergrepp.

Ett av de länder där många barn har det svårt är Sri Lanka. Ekonomin har förbättrats efter kriget, men tillgångarna är mycket ojämnt fördelade. Allt fler blir gatubarn, många tvingas till barnarbete, andra blir sexuellt utnyttjade.

Thiwankas pappa dog i cancer när han var fyra år. Försörjningsbördan föll tungt på mamma Anomas axlar och som ensamstående kvinna utsattes hon för övergrepp. Tryggheten vändes i oro och fattigdom.

När Sriyani anmälde sin man för övergrepp på dottern, försköts hon av sin släkt. Utblottad tvingades hon söka arbete i Saudiarabien och lämna Nimesh och hans systrar till ett barnhem.

– Det enda jag ville var att få tillbaka mina barn igen, det gav mig styrkan att fortsätta kämpa, berättar hon.

Genom kampanjen stöder PMU Fridsros projekt Child Friendly Community, som går ut på att stärka familjer så att barnen får ett tryggt liv. Thiwankas tillvaro börjar ljusna och Nimesh får komma hem till mamma igen.

Förutom olika informations- och opinionssatsningar hålls konserter och andra insamlingsevenemang runtom i Sverige, under november och december.

– Genom församlingars och individers engagemang i Sverige, kan fler barn i Sri Lanka och andra länder få trygghet och framtidshopp, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. Vi hoppas att många vill vara med och stödja vårt arbete för barns rättigheter i världen.

Läs mer om hur du kan engagera dig här