Nu startar PMU:s sommarkampanj!

Konflikter, våld och flyktingskap har hämmat jordbruksutvecklingen i östra DR Kongo och lett till brist på mat. I PMU:s sommarkampanj fokuseras hur invånarna genom nya odlingsmetoder och djuruppfödning blir självförsörjande. De får säd och mjölk till egen mat och försäljning och getterna fungerar som en försäkring när barnen blir sjuka.

Den kongolesiska pingströrelsen CEPAC har under många år arbetat med projekt för nutrition och matsäkerhet i Kalagane utanför Bukavu, tillsammans med PMU och Smyrna i Göteborg. Men från att detta varit en humanitär insats, går det nu över i ett utvecklingsprojekt. Detta arbete kan man bidra till genom att köpa en get eller matkasse, eller på andra sätt stödja kampanjen. PMU kommer bland annat att finnas på plats under Nyhems- och Lapplandsveckan för att berätta om detta arbete.

Små demonstrationsfält har utvecklats på 18 platser i området där familjerna gör frivilliginsatser och får undervisning i moderna jordbruksmetoder. Säd och plantor som är resistenta mot sjukdomar delas ut, liksom getter. Familjerna får sedan betala tillbaka av de grödor de själva odlat och de killingar som de fött upp. Och det som på så vis kommer in, delas ut till nya behövande.

Projektet blir också ett forum för att lyfta olika frågor som rör samhällsutvecklingen, som hiv och aids, hälsovård, demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

– Rättighetsperspektivet är centralt i detta arbete, säger Sara Erlandsson, programhandläggare för PMU:s humanitära insatser. Människor får insikt om att de har rätt att leva ett fullvärdigt liv, med mat på bordet och tak över huvudet och att slippa utsättas för våld och förtryck.

För att ge en gåva gå in här

Läs mer om projektet här