Ny deklaration ska stoppa sexuellt våld i krig

“Stolt och glad över att 115 länder Ä mer än halva FN, har godkänt deklarationen ledd av Storbritannien för att få ett slut på våldtäkterna i krigszoner”, twittrade Storbritanniens utrikesminister William Hauge i natt efter att han tillsammans med FN:s representant för sexuellt våld i konflikter, Zainab Bangura, presenterat en deklaration inför FN i New York om att få ett slut på sexuellt våld i konflikter. Sverige var ett av de länder som ställde sig bakom deklarationen som innehåller både praktiska och politiska åtaganden för att stoppa användandet av sexuellt våld som ett vapen i krigsföringen, som terroriserar och förstör hela samhällen under konflikter.
Genom deklarationen ställer man sig bakom att ställa förövarna till svars, att ge bättre stöd till brottsoffer och att stödja både nationella och internationella insatser för att förebygga och reagera på sexuellt våld i konflikter.
Nästa år planerar Storbritannien en konferens för att öka den internationella medvetenheten kring frågan.

Deklarationen stödjer mycket av det som PMU arbetar för, speciellt i arbetet med kvinnor i DR Kongo som dagligen kommer till Panzisjukhuset i Bukavu för vård efter att ha utsatts för sexuellt våld och övergrepp av rebeller och armén i konflikten.

Författare: Matilda Hector