Ny kompass för PMU:s arbete lanseras

I samband med årets missionskonferens i Stockholm lanseras PMU:s ”Kompass mot 2020”. Kompassen visar vägen för vad partners ska ge extra utrymme till under de kommande fem åren. Fred, demokrati och jämställdhet står i fokus.

PMU har under året arbetat fram ”Kompass mot 2020” som är en ny strategi för de tematiska områden som man vill att lokala partners ska prioritera och lyfta 2016-2020, för att möta utmaningar i de kontexter där partners verkar. Fokus för fem år framöver är demokrati, där framför allt fredsfrågan står i fokus, jämställdhet och kvinnors involvering. PMU vill också fördjupa samtalet kring vad det innebär att vara en trosbaserad och kyrklig biståndsaktör, och vilken roll religion och tro spelar i förändringsprocesser.
När strategin arbetats fram har man utgått från den potential som redan finns inom PMU:s nätverk, men också utifrån önskemål från partners.

Kompassen exkluderar inte övriga långsiktiga insatser som hälsa, utbildning, försörjning, miljö och lokal partners kapacitet, men extra fokus kommer alltså att läggas på att lyfta fred, demokrati och jämställdhet. PMU vill genom strategin vara med och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

MATILDA HECTOR

Till Kompassen!