Ny möjlighet för unga att testa bistånd

Mellan åren 1999 och 2010 reste mer än 500 ungdomar ut i världen med PMU:s praktikantbidrag. För många var detta första kontakten med omvärlden och många ungdomar fick efter praktiken en ny inriktning med sina liv.

För drygt ett år sedan drog Sida in stödet till denna form av utlandspraktik och därmed förlorade PMU sin finansiering. Detta skedde i samband med att Sida och Utrikesdepartementet gjorde generella förändringar av inriktningen för det svenska biståndet. Efter påtryckningar från PMU och andra biståndsorganisationer återuppstår en ny form av biståndspraktik via praktikantprogrammet som hanteras av Internationella Programkontoret (IPK).

-Vi är väldigt glada över att återigen kunna ge unga människor med intresse för globala frågor en möjlighet att göra en insats i ett utvecklingsland, förklarar Elisabeth Schellhase, ansvarig för PMU:s praktikantprogram.
-Vår erfarenhet visar att praktik ger en större förståelse för den värld som vi lever i och bygger broar mellan kulturer och människor. Dessutom skapas en förståelse för den egna församlingens missions- och biståndsinsatser, säger Elisabeth Schellhase.

Det nya praktikantprogrammet påminner om PMU:s tidigare praktikantbidrag. Några av nyheterna är att man söker till någon av fyra förutbestämda platser, där PMU har utvalda partners som är redo att ta hand om praktikanterna. Dessutom är det bara pingstförsamlingar som kan ansöka om bidraget. Cirka 10-14 ungdomar kommer att kunna resa ut under 2012.

Fakta:

Praktikperiod: 4-8 månader
Ålder: 20-30 år
Praktikländer: Indien, Sri Lanka, Sierra Leone och Filippinerna
Sista ansökningsdag: 31 mars för utresa i hösten 2012

Mer information: Praktikantprogrammet