Ny översvämning drabbade Pakistan

Pakistan är fortfarande försvagat efter förra årets massiva katastrof då landet drabbades av de värsta monsunregnen på 80 år. Cirka 20 miljoner människor drabbades. Landet befaras nu hamna i livsmedelskris.

Den nya översvämningen har orsakat stora skador på ett av landets största jordbruksområden. Landet har ännu inte återhämtat sig och många människor saknar fortfarande hem. I nya översvämningar har nära 200 personer omkommit och en miljon hus förstörts i vattenmassorna, uppger BBC.

Ä En stor del av områdena är fortfarande vattensjuka. När de inte får tid att återhämta sig drabbar det dem väldigt hårt, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära insatser.

I samband med översvämningen förra sommaren gav PMU humanitärt stöd, både kort- och långsiktigt. Totalt fick 1 600 familjer stöd med exempelvis mat, hygienartiklar, utsäde, toaletter och getter.

I den nya humanitära insatsen kommer 400 familjer, cirka 1 500 personer, att få stöd med bland annat mat, hygienartiklar och tält.

SSEWA-Pak är PMU:s samarbetspartner i Pakistan. PMU skickar ut svensk personal till området för att utvärdera det arbete som tidigare utförts samt för att ge stöd i den nya situationen.

PMU genomför just nu en insamling för de drabbade i Pakistan. Sätt in din gåva på Plusgirokonto: 90 00 50-6, uppge “Pakistan”.