Ny rapport om hur Syrienkrisen drabbar Libanon: “Omvärlden måste agera”

– Det libanesiska samhället har visat stor gästvänlighet mot syriska flyktingar, men nu klarar man inte av bördan längre, säger Patricia Mouamar, kommunikatör hos World Vision Lebanon till CNN.

Hopplöshet och utmattning breder ut sig hos de syriska flyktingarna, men också hos libaneserna, varav en del själva tvingas flytta på grund av trycket från flyktingströmmen.

PMU har stärkt sin insats för att ge fler barn möjlighet till skolgång i Bekaadalen, och insamlingen fortsätter för att kunna bistå där behoven bedöms som störst.

I den nya studien “Under pressure Ä the impact of the syrian refugee chrisis on host communities in Lebanon” skriver World Vision i Libanon och Storbritannien gemensamt om hur inbördeskriget i Syrien påverkar det dagliga livet för befolkningen i Libanon. Det förutspås att var tredje person i landet vid årets slut kan vara en syrisk flykting. I vissa libanesiska städer är invånarantalet nu dubbelt så högt som vid samma tid förra året, vilket innebär enorma belastningar bland annat inom hälsovården, skolorna och för elförsörjningen.

Samtidigt som syriska föräldrar samlar ihop spillrorna av sina liv och kämpar för att skapa en känsla av normalitet hos sina barn, frågar sig libanesiska barn varför deras tillvaro förändras så drastiskt. Spänningarna och våldet ökar i det lilla landet, liksom rädslan för att nå bristningsgränsen.

“Det är allas vårt ansvar att försäkra oss om att de barn som lever i rädsla rädda i dag kommer att vara fyllda av hopp i morgon” står det i studien, där samtliga aktörer uppmanas att:

– Omedelbart öka stödet för att möta flyktingars och värdsamhällens behov.

– Försäkra sig om att biståndet hjälper till att skapa goda relationer mellan libaneser och syrier.

– Främjar en fredlig lösning på krisen i Syrien.

Ge ett bidrag till PMU:s insamling här

Läs hela rapporten här

Se CNN:s inslag från Bekaadalen här