I arbetet med rapporten har Lena Broberg bland annat genomfört seminarier och workshops med PMU:s samarbetspartners i DR Kongo och Etiopien, samt en workshop med deltagare från Filippinerna, Palestina, Kenya, Bangladesh, Togo och Sverige. Hon har träffat både ledare och medlemmar, samt grupper med unga och kvinnor. Uppdraget var att studera hur en trosbaserad organisation som PMU kan arbeta med demokratisering, vilket är ett av PMU:s prioriterade områden.

I rapporten framkom att demokrati ses som ett hot av dem som har makt, och att det är tydligt att det är mer tilltalande för medlemmar än för ledare. Det kom också fram att PMU:s samarbetspartners uppfattar demokrati som någonting som kyrkan bör arbeta med, som del i ett kall. Men ordet demokrati väcker också andra reaktioner, där kulturer och organisationer har med sig bagage från både landets historia av kolonialism och mission, och en historia i relation till PMU som givare. En uppfattning som fanns var att mottagarnas definitioner av demokrati inte godkändes av Väst.

Några värden som kyrkan bidrar med in i demokratiarbetet är:
– Ledare och medlemmar Ä grupper som finns överallt i världen.
– Strukturer – kanaler att använda och som ger stöd. Här finns regelbundenhet, mötesplatser och relationer. Strukturer kan dock i sig själva användas för såväl demokrati som icke-demokrati.
– Arenor – församlingar har gudstjänstlokaler där människor bor, och det skapas kontakter mellan människor, gentemot politiker och medier, och genom utvecklingsprojekt. Det finns också en vana vid att sprida ett budskap och att jobba med beteenden.
– Message and meaning – kyrkan ska vara “salt och ljus”, en självbild som finns hos församlingarna. Det innebär ett sammanhang och en möjlig plattform för individen (dock inte för alla, det kan också vara förtryckande).

Slutsatsen av rapporten var att PMU uppmanas bland annat att “packa upp” begreppet demokrati, det vill säga hitta vad det ska stå för i vilket sammanhang, att bejaka mångfald och komplexitet i demokratibegreppet, att starta en teologisk reflektion kring demokratins innebörd, att hitta fokus så att man inte försöker gör allt samtidigt och att tänka på vilka röster som hörs och vilka som aldrig hörs.

Rapporten välkomnas av Daniel Alm, föreståndare för Pingst ffs.

– Det är en glädje att vi får vara med och bidra till demokratiutveckling med det unika bidrag kyrkan kan ge in i detta. Demokrati innebär inte frånvaro av ledarskap, istället är det en förutsättning för demokratins utveckling att sunda och goda ledare möjliggör för fler att växa som individer, familjer, församlingar och samhälle, säger han.

Författare: Carolina Klintefelt