Ny studie om teologi och skapelsen vill skapa engagemang

Finns det grund i Bibeln för att driva miljö- eller rättvisefrågor? Pingst har genom Institutet för Pentekostala studier (IPS) kommit ut med en ny bok i sin serie med forskningsrapporter, och den tar sig an frågor om ett aktivt samhällsengagemang utifrån en kristen grund. Bland de medverkande finns Stefan Green, som gör en analys av Andens närvaro i världen utifrån ett miljöperspektiv, och religionssociologen Josephine Sundqvist skriver om kyrkans roll i den globala samhällsutvecklingen. PMU:s strateg i utvecklingsfrågor Sven-Olof Möller skriver om Agenda 2030 med koppling till Bibelns texter.

Boken heter ”Teologi för hela skapelsen” och är forskningsrapport nr 7 från IPS. Den går att beställa via Pingsts webbshop.