Ny utfrågning om biståndspolitiken

Sverige är en viktig aktör inom det globala biståndet och har stort ansvar i egenskap av pådrivare i utvecklingsfrågor. I dag är de globala utmaningarna många och stora, men de syns mycket lite i valdebatten. Därför vill PMU tillsammans med 20 andra svenska organisationer som arbetar med global utveckling och fattigdomsbekämpning ta pulsen på riksdagspartiernas biståndspolitiska företrädare. Utfrågningen är en uppföljning på den populära hearing som PMU var med och arrangerade i Almedalen i somras. Utfrågningen hålls den 4 september i Finlandshuset i Stockholm och kommer att behandla frågor som hur biståndspolitiken och Sveriges politik för global utveckling ska utformas framöver? Vilka vallöften som partierna kan avge och vilka de största skillnaderna mellan partiernas politik är? I panelen ingår Tanja Rasmusson (M), Kerstin Lundgren (C),Frida Johansson Metso (FP) Désirée Pethrus (KD), Kenneth G Forslund (S), Valter Mutt(MP), Hans Linde (V) och Julia Kronlid (SD).

Arrangörer: PMU, Svenska Kyrkans Internationella arbete, Svenska Afghanistankommittén, Forum Syd, Plan Sverige, Kvinna till Kvinna, Individuell människohjälp, Naturskyddsföreningen, LO-TCO Biståndsnämnd, ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, RFSU, Afrikagrupperna, Svenska missionsrådet, Olof Palmes Internationella center, We Effect, WWF, Concord Sverige, Diakonia, My Right, FUF, Utrikespolitiska föreningen Stockholm.