Ny våg av övergrepp mot DR Kongos folk

FN:s barnfond Unicef rapporterar om grova övergrepp på barn och mödrar, under attacker mot olika byar och uppmanar parterna i konflikten att respektera barns och kvinnors rättigheter.

En ny våg av övergrepp mot befolkningen sker i östra Kongo-Kinshasa. För första gången på flera år överstiger antalet kongoleser på flykt i sitt eget land nu två miljoner.

Sedan april uppges hundratusen civila ha flytt sina hem i hopp om säkerhet. De förblir dock oskyddade och utsätts för brutala övergrepp från flera väpnade grupper.

Konflikten i DR Kongo är mångfacetterad, har pågått i många år och krävt miljontals människoliv.

I en ledare i DN uppmanas det internationella samfundet att inte glömma bort denna pågående mänskliga tragedi. Under rubriken “Blunda inte för krigets Kongo skriver tidningen bland annat följande:

“Skeendet i Kongo-Kinshasa är svårare för media att fånga och visualisera, med utdragna och ´enformiga´ konflikter och en vardag där döden blivit en del av tillvaron. Människor som dör i konstant, lågintensivt våld, sjukdom eller undernäring är inte lika dramatiskt och heller inte en nyhetshändelse av samma slag som när en självmordsbombare på en fullsatt marknad i Bagdad drar 60 människor med sig i döden”.

PMU bedriver sedan många år tillbaka ett omfattande arbete i DR Kongo, tillsammans med CEPAC. Bland annat stöds Panzisjukhuset, där kvinnor vårdas efter sexuella övergrepp eller förlossningsskador. I sommarkampanjen fokuseras hur familjer kan bli självförsörjande genom getter och nya odlingsmetoder.

Läs DN:s ledare om Kongo här

Läs mer om PMU:s sommarkampanj här