Nya globala mål ersätter millenniemålen

Den senaste rapporten från FN visar tydligt att flera av millenniemålen inte kommer att nås, men Gunilla Carlsson menar att man lärt sig tidssätta, vara tydliga med mål och kunna se det mätbara.

Delmålet att halvera fattigdomen hör till de mål som kommer att nås. Prognosen visar att 15% av världens befolkning kommer att leva under fattigdomsgränsen 2015. Det mål som är allra längst ifrån att nås är det om minskad mödradödlighet, och där vill Carlsson lägga fokus när nya mål tas fram.

– Jag är väldigt bekymrad över det här. När man ska ge liv till nästa generation riskerar man att dö för man inte har tillgång till vård. Det handlar om att kvinnor är förtryckta och förnekas rättigheter, säger Gunilla Carlsson till corren.se.

Utvecklingen har varit som starkast i de länder som haft en hållbar ekonomisk tillväxt och som har riktat insatser mot särskilt kritiska områden.
Till utmaningarna hör ökande ojämlikheter, demografiska förändringar, urbanisering och växande slumområden, sviktande stater, livsmedelssäkerhet, tillgång till energi och miljörelaterade frågor.

Enligt Gunilla Carlsson kommer de nya målen handla mer om hur vi tillsammans använder världens resurser. Gränserna mellan “vi” och “dem” ska suddas ut och leda till att västvärlden tar ett större ansvar för hur vi vi producerar och konsumerar.

Sverige ska också tillsammans med Botswana, leda ett särskilt arbete kring de hälsorelaterade milleniemålen, som kommer att utgöra ett bidrag till kommissionens sammantagna arbete.

Den nya internationella FN-kommissionen leds av Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono, Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf och brittiska premiärministern David Cameron. Den kommer att ha sitt första möte i september och lämna en rapport 2013.

Den Läs mer om millenniemålen här och här