Nytt bingospel för skolbarn

Tanken är att bingospelet ska stärka barns kunskap om bland annat FN:s barnkonvention och millenniemålen, och användas i skolor och andra barngrupper.

Spelet har utformats i samarbete med Marina Andersson, eldsjäl verksam inom Pingsts barn- och ungdomsarbete:

Ä Jag önskar att det vore en självklarhet för skolor att lära barn att det är viktigt att ge och hjälpa dem som har det svårt, säger hon.

Hennes förhoppning att spelet ska spridas över hela Sverige och hjälpa dagens skolor att lära ut viktiga ämnen till barnen.

Läs mer om Världens Barn och spelet här

Inom kort kan spelet beställas från PMU