Nytt globalt team ska lära ut påverkan

PMU har i många år arbetat med att kapacitetsutbilda partners som jobbar med de allra mest utsatta, så att de själva ska kunna delta i samhällsdebatten och aktivt bidra till utveckling i sina länder. Genom media, nätverkande och påverkansarbete har flera organisationer idag gjort sig hörda ända upp på regeringsnivå. Efterfrågan av utbildning för att mer effektivt kunna påverka, har ökat bland PMU:s partners, därför har PMU nu bildat ett nytt globalt påverkansteam, där man drar nytta av erfarna partners som reser runt i olika regioner och utbildar inom påverkan. En av de som ingår i det nya teamet, är Bassem Maher från IMC (Ibrahimiya Media Centre) i Alexandria, Egypten. Han har lång erfarenhet av påverkansarbete på nationell nivå och han tror att organisationer bättre behöver förstå den verkliga innebörden av påverkan, för att kunna utveckla sin potential som “röstbärare”.
– Jag tror att påverkan handlar om förändring. Att föreställa sig en önskad förändring och planerar för den förändringen. Sedan behöver man ställa sig frågor som; hur kommer vi överrens om den förändring vi vill ha? Hur arbetar vi tillsammans med andra grupper och hur man identifierar vi människor som vi kan arbeta med? Sist men inte minst, hur mobiliserar vi samhället och lagstiftarna? Detta tror jag är det viktigaste att fokusera på.
Sanjeev Jayaweera från Fridsro på Sri Lanka ingår också i teamet. Fridsro är ett av de PMU-stödda projekt som nått mest framgång och som bidragit till flera viktiga policyändringar på nationell nivå som lett till att individer fått betydligt bättre levnadsförhållanden. Sanjeev ser positivt på sin nya roll.
– För mig personligen är det en möjlighet att göra skillnad bland ledare och
organisationer som i sin tur kan vara med och förändra sin nation när det gäller fattigdomsbekämpning och andra globala utmaningar, säger han.

Lars Klingsbo, projektledare för kapacitatsutveckling och påverkansarbete i fält hos PMU, kommer leda det nya teamet och är glad att man nu kan börja utnyttja den kompetens och det nätverk som byggts upp under
åren.
– Jag tror att detta samarbete kommer innebära att vi blir mer effektiva och får bättre resultat. Även relationerna mellan organisationerna kommer stärkas och leda till mer erfarenhetsutbyten, säger han.