Nytt hopp för hiv-drabbade Amsale

Insatser för hälsa är en viktig del i PMU:s arbete. Det finns många projekt där information om hiv och aids sprids och där stöd ges till personer som är smittade eller sjuka, samt till deras anhöriga.

Hundratusentals människor har fått information om hiv och hur de ska skydda sig, genom PMU:s arbete tillsammans med partner runtom i världen.

– Att utbilda ledare inom våra samarbetskyrkor som i sin tur når ut med information genom sina nätverk, har visat sig vara mycket effektivt. De har hög trovärdighet. Människor lyssnar till dem och tar till sig av det de säger, berättar Ing-Marie Berglund, som arbetat inom detta område hos PMU.

I Zimbabwe höll PMU:s samarbetspartner nyligen en idrottsturnering, där man samtidigt passade på att utbilda ungdomarna liksom publiken i hiv och aids-relaterade frågor som UNAIDS strategi för noll nya hiv-infektioner, noll diskriminering och noll aids-relaterade dödsfall.

I Ukraina, där drogmissbruket liksom antalet hivsmittade ökar, har PMU:s partner som mål att nå ut till 300 000 elever, lärare och föräldrar med information. Zjenja, som blev fri från sitt missbruk för sex år sedan, är en av dem som nu är ute i skolor och informerar om riskerna med att testa droger, och hur det ofta leder till att man blir hivsmittad.

I Delhis slum, Indien, arbetar PMU:s partner också mot hiv sedan många år tillbaka, både genom förebyggande arbete och stöd till drabbade.

En nyckel till att nå ut är att rikta sig till kvinnor, berättar Satyajit Sen, projektledare.
– Nu har de börjat tala om detta, och tar med sig allt fler andra kvinnor till de möten som hålls. Och genom dem så sker det en förändring också hos männen.

Ett viktigt redskap är radioprogram där man berättar om hiv och olika
relationsfrågor.
– Vi får stor respons från lyssnarna. Det kan komma in 500-600 sms efter ett inslag, säger Satyajit Sen. Vi når också ut genom drama på gatorna, där vi uppmanar människor att gå och hiv-testa sig, och kan se att allt fler gör det.

Han berättar att unga människor i samhället är mer öppna för det budskap som förmedlas. När olika frågor om hur de ska få en bättre framtid lyfts, så blir insatserna mer effektiva.

Självhjälpsgrupper är ett viktigt sätt att arbeta genom, för att stärka hiv-drabbade människor. I länder som Zimbabwe, Burkina Faso och Etiopien får utsatta och många gånger stigmatiserade individer, hjälp att bygga upp inkomstgenererande verksamhet, och kan genom pengarna de får in också ta hand om anhöriga som insjuknat i aids.

För Amsale Gebreweld i Etiopienär situationen totalt förändrad i och med att hon kom med i en självhjälpsgrupp. Genom projektet får hon rådgivning, utbildning och psykosocial support, samt möjlighet att ta ett lån för att starta upp ett litet företag, som nu försörjer henne och familjen.

Av Noomi Lind och Ulrika Ramstrand