Nytt mediecenter i Västsahara

Radioutbildningen för unga har pågått i samarbete mellan PMU och Timrå pingstförsamling i många år.

– Nu blir det möjligt att hålla mer systematisk undervisning och produktion i egna lokaler, berättar Lars Klingsbo, koordinator inom media och påverkansarbete hos PMU.

Såväl myndighetspersoner som ledare för ungdoms- och kvinnoororganisationer fanns på plats vid invigningen.

– De har sett vad det betyder att bygga kapacitet hos unga och uttryckte sin uppskattning och vilja att arbeta vidare. Programmen som sänds varje vecka utgör ett forum för mångfald och samhällsdebatt, där ungdomar får sätta agendan, säger Lars Klingsbo.

Med sig hade han en ny kamera att överlämna till centret:
– Jag skrev på min blogg om Mohammed, en av de unga ledarna, som när han såg min kamera berättade om drömmen om att bli Västsaharas förste fotograf för National Geographic. Mina följare började då samla in pengar och även Scandinavian Photo bidrog.

Folket i södra Algerigets öken lever i ett politisk vakuum med svåra sociala förhållanden, i sin långa väntan på självständighet.

– I ett läge där biståndsländer som Spanien och Italien dragit in sitt stöd, finns en stor tacksamhet för vår uthållighet och vilja att arbeta långsiktigt i landet, och ännu mer stöd efterfrågas från Sverige, berättar Klingsbo.