Nytt skolpaket färdigt att beställa

Årets skolpaket, 2012/2013, handlar om att alla barn är lika mycket värda och att alla har rätt till trygghet! Men alla barn får inte samma möjligheter. Skola lek, trygghet och mycket annat som vi ser som självklarheter är inte självklarheter för alla barn.

I skolpaketet får man veta mer om barn i Sri Lanka och särskilt följa Thiwanka, 9 år. Dessutom finns pyssel och tips och jämförelser mellan Sverige och Sri Lanka, samt en film att ladda ner.

Skolpaketet ges ut varje år. Genom reportage, film och kreativa uttryck vill PMU öka barns nyfikenhet på sin omvärld. Tanken med materialet är också att ge barn konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå.

Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning.

Läs mer och beställ skolpaketet här