Nytt skolpaket ute: Möt Ashuza i DR Kongo

PMU:s skolpaket blir allt mer populärt. Förra året beställdes det av cirka 800 skolor och barngrupper runtom i Sverige och totalt spreds 23 000 exemplar av tidningen Kompis.

Syftet med skolpaketet är att genom reportage, film och kreativa uttryck öka barns nyfikenhet på sin omvärld och ge dem konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå.

Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. Det passar till exempel bra att använda i samband med FN-dagen, för att öka barns medvetenhet om situationen i andra länder.

Årets skolpaket handlar om att alla barn har rätt till skydd och hjälp, men också att alla barn inte får det. Många barn lever som flyktingar på olika sätt runtom i världen. Ett av dessa barn är Ashuza, 8 år, som tvingats fly på grund av oroligheterna i sitt land DR Kongo.

Genom ett projekt som stödjs av PMU har hennes familj fått hjälp att komma igång med odling och djuruppfödning.

Ashuza tycker om att gå i skolan och vill bli franskalärare när hon blir stor. Trots att skolan kostar mycket för Ashuzas mamma så har hon bestämt sig för att Ashuzas utbildning är viktig. Därför gör hon allt för att dottern ska kunna gå kvar i skolan och genom det få en bättre framtid.

Förutom berättelsen om Ashuza får du information om DR Kongo, pyssel och tips, samt en jämförelse mellan Sverige och DR Kongo.

Ett skolpaket kostar 50 kr + porto och innehåller 25 ex av tidningen Kompis, en affisch, en lärarhandledning och en film för gratis nedladdning, som kommer inom kort.

Läs mer om skolpaketet och gör din beställning här