Offer är ingen slutstation – Kongos kvinnor lyfts i PMU:s vårkampanj

Under mars och april pågår PMU:s vårkampanj, med fokus på Kongos kvinnor. Varje år utsätts tusentals kvinnor för sexuellt våld, som ett led i den krigföring som pågår i landet. De brutala övergreppen ger svåra följder för kvinnorna själva, deras familjer och hela samhällen.

Vid Panzisjukhuset i Bukavu, som drivs av PMU:s samarbetspartner Cepac, får kvinnorna vård, rehabilitering och redskap för att gå vidare i livet.

Budskapet som förmedlas genom kampanjen, som drivs tillsammans med pingstförsamlingarna, är: “Offer är ingen slutstation.”

Ä Vi vill visa att det finns ett hopp i dessa kvinnor, att de med vårt stöd själva kan bli förändringsaktörer och bygga upp en ny framtid, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. För att få ett större genomslag fortsätter vi att lyfta kvinnorna i Kongo också under 2012 och 2013 års vårkampanjer.

Pengar samlas in till verksamheten vid Dorkas och till vattenförsörjning på Panzisjukhuset.

Olika opinions- och informationssatsningar genomförs för att skapa engagemang för FN:s millenniemål, kvinnors rättigheter och situationen i Kongo. Kampanjen ska ge en fördjupad insikt om orsakerna bakom det sexuella våldet, såsom fattigdom, ojämlikhet, brist på utbildning och kamp om mineralrika områden där utvinningen går till komponenter i elektronikprodukter i väst.

Församlingarna uppmuntras att lyfta fram Kongos kvinnor och kampanjen under internationella bönedagen den 4 mars.

På internationella kvinnodagen den 8 mars håller PMU tillsammans med en rad andra organisationer, ett seminarium om kvinnors situation i Kongo, på Historiska museet i Stockholm. Medverkande är bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Ä Detta är en fråga som behöver få ett mycket större utrymme såväl hos politiker som hos allmänhet och detta blir ett utmärkt tillfälle att skapa intresse och engagemang för kampanjen, säger Elisabeth Hammarberg.

Ett kampanjpaket finns tillgängligt för församlingarna, bestående av nyproducerade filmer, trycksaker, affischer och upprop. Temadagar hålls i second hand-butiker och på folkhögskolor, samt mötesbesök i församlingar. Tre insamlingskonserter genomförs också med Mikael Järlestrand, i Malmö, Jönköping och Göteborg.

Du kan stödja arbetet vid Dorkas genom att:

– Ge en gåva online här
– Sätt in en gåva på Plusgiro 90 00 50-6 Märk din gåva “Dorkas”
– SMS:a “PMU Kvinna” eller “PMU Kvinna 100” till 72 930 så skänker du 50 respektive 100 kr

Läs mer om det sexuella våldet i DR Kongo och se våra nya film om Dorkas och intervjuer med kvinnorna här!