Om jag blir stor…

Oavsett vilka omständigheter som barn i världen växer upp under, så bär de drömmar för framtiden. Ofta handlar de om att kunna hjälpa de människor som finns i deras närhet.

Som Sirjana i Nepal som vill bli doktor för att kunna hjälpa de som bor i byn, där många dör av sjukdom. Eller Hamsa, som vill bygga hus när han blir stor, för att kunna bygga upp alla städer han såg förstöras under flykten från kriget i Syrien. Eller William i Kenya som vill bli advokat för att kunna lösa fall där barns rättigheter står på spel.

Vi kan inte uppfylla deras drömmar åt dem, men vi kan ge dem en chans att växa upp  och sedan ge dem redskapen som tar dem en bit på vägen.

Du gör det möjligt!

Barnens rätt- vårt ansvar är PMU:s årliga kampanj för barnprojekt runt om i världen. I den vill vi lyfta fram barns rättigheter och det är allas vårt ansvar att de får sina rättigheter tillgodosedda.

Genom PMU:s olika barnrättsprojekt arbetar vi bland annat med fredsklubbar i Egypten där barn från olika länder och bakgrund får komma samman och lära sig om respekt, samarbete och vänskap. Genom barnrättsklubbar i Kenya får barn lära sig om sina rättigheter, i Bangladesh får barn i minoritetsbyar undervisning på sitt eget språk så de inte hoppar av skolan i förtid och mycket mer.

Du behövs för att göra det möjligt!

  • Sprid information om kampanjen.
  • Dela våra inlägg på sociala medier
  • Skapa en insamling i samband med din födelsedag till förmån för barns rättigheter
  • Visa vår insamlingsfilm och ta upp en kollekt i din församling.
  • Använd vårt skolmaterial i söndagsskolan eller i skolklassen.
  • Starta en egen insamling till förmån för Barnens rätt genom att hålla en loppis, konsert, basar eller ett frukostevent.
  • Bjud in oss från PMU att komma och berätta om arbetet.

VAR MED I KAMPEN FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Om jag blir stor”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Om jag blir stor”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!