Omröstning i EU-parlamentet positivt för Kongos framtid

– Detta kan ses som ett positivt första steg inför kommande diskussioner. Det är ett steg i rätt riktning och visar att det inom EU finns en så tydlig vilja att låta mänskliga rättigheter gå hand i hand med den handelspolitik man driver, säger Maria Bard, påverkansstrateg på PMU.
Under våren 2015 har ett intensivt arbete pågått inom EU med att ta fram ett regelverk kring import av mineraler och metaller från konfliktområden. I en omröstning i parlamentet under tisdagen antogs en ståndpunkt inför kommande förhandlingar om ett bindande lagförslag som innebär att företag inom EU som importerar tenn, tantal, volfram och guld för tillverkning av konsumtionsvaror, kan komma att tvingas certifiera produkter som innehåller mineraler och metaller som köps från konfliktländer. Det kan handla om allt från bilar till elektronik, flyg, belysning, industrimaskiner och smycken. Regelverket är ett led i att undvika att underblåsa konflikter och brott mot mänskliga rättigheter i de länder där mineralerna och metallerna utvinns, eftersom billig och slavliknande arbetskraft ofta utnyttjas för att ge beväpnade rebellgrupper en inkomst.

Den nya förordningen skulle gälla för alla konfliktdrabbade högriskområden i världen där det pågår en väpnad konflikt och där man kränker mänskliga rättigheter. DR Kongo där PMU under många år varit verksamma, är ett av de mest uppenbara exemplen.  
– Frågan kring konfliktmineralerna är en viktig komponent för att bekämpa det våld som man på det PMU-stödda Panzisjukhuset dagligen ser konsekvenserna av. Den illegala handeln med konfliktmineraler har under lång tid finansierat och bidragit till konflikten i DR Kongo. Det sexuella våldet är en av de mest brutala former av det våld som befolkningen i landet utsätts för och som man på Panzisjukhuset behandlar effekterna av, säger Maria Bard.
Bara under april månad tog Panzisjukhuset emot 156 patienter som hade utsatts för sexuellt våld, 38 av dem var under 18 år, fyra så små som 0-4 år. I början på maj rapporterade Läkare utan Gränser att 127 kvinnor våldtagits av beväpnad milis i Kikamba, en stad i Sydkivu. Panzisjukhusets chefsläkare Denis Mukwege säger i uttalandet efter utslaget av röstningen i parlamentet att resultatet är “en seger för mänskliga rättigheter”. Han säger vidare att “en konfliktfri mineralindustri skulle bidra till ett slut på det våld som Kongos befolkning uthärdat genom åren.”

Om lagförslaget, efter förhandlingar med ministerrådet och kommissionen godkänns, så kommer omkring 880 000 företag inom EU att påverkas, varav de flesta är små eller medelstora. Företagen kommer att bli skyldiga att lämna information om de åtgärder som de vidtar för att identifiera risker i deras försörjningskedjor.
Kommissionens ursprungliga förslag har kritiserats av en rad organisationer för att vara för svagt och begränsat och för att det bara omfattar 0,5 procent av de företag inom EU som hanterar dessa mineraler, det vill säga de som importerar själva mineralerna som råvara.
Som medlem i det europeiska nätverket EurAc kommer PMU fortsätta bevaka och arbeta med frågan inför kommande trepartsdialog mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet.  
– PMU ser fram emot ett tydligt ställningstagande av Sverige för att bidra till att kopplingen mellan handel och konflikt i områden som DR Kongo bryts, säger Maria Bard.

Statement from Dr. Denis Mukwege: EU vote is a victory for human rights

Konfliktmineraler: parlamentet vill ha obligatorisk certifiering för importörer

Imports of minerals from conflict areas

Europaparlamentets förslag