Openaid öppnar upp biståndet

Tjänsten är ett samarbete mellan UD och Sida. Målet är att öka transparensen och tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernare sätt inom det svenska biståndet. Här finns bland annat PMU:s projekt presenterade.

Informationstjänsten openaid.se  syftar till att göra det möjligt för vem som helst att följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat.

Det finns nu aktuell biståndsinformation från 2007 till och med 2010, och innehållet fylls kontinuerligt på.. Dessutom finns historiska data från 1970-talet till och med 1990-talet. Från början av 2000-talet blir informationen alltmer fyllig. Openaid.se visar data på främst insatsnivå, vilket gör att man kan följa olika insatser och dess komponenter på både land- och sektornivå.

För mer info: www.openaid.se