Oro över lagändringsförslag

De senaste veckorna har det pågått dramatiska demonstationer i DR Kongo som lämnat många döda och skadade efter sig. Bakgrunden till demonstrationerna är ett lagförslag om att en folkräkning ska genomföras innan kommande val, 2016. Eftersom en folkräkning tar lång tid, är demonstranterna oroliga över att det skulle försena valet och att president Joseph Kabila därmed kan förlänga sin tid vid makten.

Läs mer:
What can be learned from a week of turmoil in Kinshasa