Oron stor för mer våld i DR Kongo

Stämningen bland lokalbefolkningen i den konfliktdrabbade delen av Demokratiska Republiken Kongo är uppgiven efter den senaste tidens politiska utveckling. Många känner sig övergivna och oron för nytt våld är stor. Det vittnar PMU:s Kongo-expert Maria Bard om efter att i dagarna ha besökt landsbygden i östra DR Kongo.
– Befolkningen är oerhört frustrerad. Många jag träffade sa att det är nog nu, ett presidentskifte är ett måste.

I november 2016 skulle det ha hållits presidents- och parlamentsval i landet, men det sköts upp till april 2018 med hänvisning till brist på pengar och att nya röstlängder inte skulle hinna bli klara i tid. Enligt ett beslut i författningsdomstolen skulle president Joseph Kabila få sitta kvar tills det nya valet hade hållits, vilket oppositionen reagerade på med våld. I december 2016 lyckades katolska kyrkan medla fram en ny uppgörelse som innebar att val ska hållas under 2017, men det är nu osäkert om överenskommelsen kommer hållas.
– Sittande president försöker hålla sig kvar vid makten med alla tänkbara medel, säger PMU:s Kongo-expert Maria Bard som i veckan besökte landsbyden i Syd Kivu i Östra DR Kongo där PMU bedriver ett framgångsrikt nutritions- och matsäkerhetsprojekt. Hon träffade hälsoarbetare, människorättsförsvarare och lokala regeringsrepresentanter för att bland annat söka svar på hur befolkningen upplever det rådande politiska läget.
– En lokal regeringsrepresentant som jag pratade med var uppgiven. Han berättade att han regelbundet skickar rapporter till regeringen om hälsotillståndet hos befolkningen och menade att om understödjare skulle dra tillbaka sitt stöd skulle allt fler barn och även vuxna dö av undernäring. När vi frågade honom hur regeringen skulle reagera då, svarade han; ”de skulle inte bry sig”. Han skämdes över att representera en sådan regering, berättar Maria Bard.
Befolkningen känner sig enligt Maria Bard övergivna och frustrationen är uppenbar.
– Risken är att man inte använder de redskap demokratin ger för att kräva sina rättigheter utan istället hänger sig till att kräva dem genom våld. Något man redan sett i flera provinser.
Oron är nu stor att landet faller in i ytterligare en brutal våldsspiral som leder till inbördeskrig, menar Maria Bard.
– Frågan är om internationella samfundet kommer stå tyst bredvid och se på eller genom krafttag visa att man står på det kongolesiska folkets sida, även i denna globalt turbulenta tid då det är lätt att glömma bort DR Kongo och dess befolkning, säger Maria Bard.

Matilda hector