Över 60 second hand-butiker i vår

Först ut detta år var Vinden Second Hand i Alingsås, som anslöt sig till PMU den 1 januari. Det är en butik som redan är stor och väletablerad, men nu finns möjlighet att växa ytterligare.

Gåvan Second Hand i Visby satsar också tillsammans med PMU och flyttar den 1 mars in i större lokaler.

En helt ny butik, som kommer att slå upp portarna i centrala Borås inom kort, är Second Chance. Butiken ska drivas i samarbete mellan PMU, LP-Borås, Borås Pingstkyrka och Finska Pingstförsamlingen.

Ytterligare en butik med namnet Second Chance öppnas i Piteå under våren för att drivas i samarbete mellan PMU, flera lokala kyrkor och LP-verksamheten.