Överfall på transport på väg till Sydsudan

Det är med stor sorg som Pingstförsamlingen i Jönköping och PMU vill meddela att en av de lastbilar som hyrts in för en mattransport från Kenya till det svältdrabbade Sydsudan, har blivit överfallen och rånad. I samband med attacken dödades chauffören och hans medhjälpare skadades.

Det var natten till onsdag 17 maj som en grupp på uppemot 200 personer, beväpnade med automatvapen och spjut, gick till attack mot lastbilen som var lastad med 40 ton majs. Attacken skedde mellan Kitale och Lockichar i nordvästra Kenya, ca 40 mil från gränsen mot Sydsudan. Området är mycket avlägset och därför går alla transporter med beväpnad eskort. Många av FN:s och andra hjälporganisationers transporter till östra Sydsudan går samma väg.

I området har det varit kraftiga regn och en bro är bortspolad. Lastbilen blev ståendes där i väntan på att kunna ta sig vidare. När lastbilen blev stående över natten lämnade eskorten chauffören och hans medhjälpare på egen hand. Strax därefter kom attacken mot lastbilen.

Det råder svår matbrist i området och majs är mycket eftertraktat.

Vi beklagar djupt det inträffade och givetvis känner vi djupt med den drabbade familjen, som mist sin far och man. Vi känner också djup sorg över att våra insatser i Sydsudan blir försenade och att de som svälter där, också drabbas av denna attack. Pingstförsamlingen i Jönköping och PMU söker nu nya vägar för att så snabbt som möjligt få in den mat som vi lovat att leverera till Sydsudan och de svältande där.

Bengt Klingberg, (Missionsanvsarig Pastor) Pingstförsamlingen, Jönköping
Niclas Lindgren, (Direktor) PMU