Palestina

Nästan hälften av Palestinas befolkning lever under fattigdomsstrecket och mer än hälften av de som lever i Palestina är under 24 år. Många av dessa unga har svårt att se en framtid för sig själva i landet.
Kvinnors rättigheter respekteras inte, inte heller yttrande- och mötesfrihet.
PMU vill tillsammans med sina lokala samarbetspartner på plats ge människor i Palestina en tilltro till sig själva och sina möjligheter att påverka sin livssituation och samhället – ge dem hopp inför framtiden.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Demokrati och fred.
Globala mål: Mål 16
Här arbetar vi: Bethlehem, Jenin och Ramallah på Västbanken. Drömmen är att även kunna jobba i Gaza i framtiden.
Så arbetar vi i Palestina: PMU vill hjälpa det civila samhället att växa sig starkt och minska motsättningar mellan generationer och olika grupper i samhället. Detta genom att stötta ungdomar och organisationer, producera program om kvinnors och barns rättigheter och verka för ett större medborgarengagemang och demokrati i Palestina. Människor ska ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och känna hopp inför framtiden.
Hanna Toorell handlägger våra projekt i Palestina!

E-post: hanna.toorell@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Unga finner hopp i hopplösheten

Unga finner hopp i hopplösheten

Många ungdomar i Palestina ser ingen framtid och känner sig hopplösa inför situationen i landet. Att vara fast i ett samhälle man inte vill leva i och ständigt längta någon annanstans med vetskapen att det med största sannolik inte kommer bli så, släcker livsgnistan hos många ungdomar. Samhället är väldigt hierarkiskt och barn, unga och kvinnor har lite att säga till om. Att ge ungdomarna i området självförtroendet att försöka påverka det samhälle de lever i, i en riktning som de vill, är målet i detta projekt. De ska få utveckla sin förmåga att motivera det palestinska samhället att utvecklas genom ökad acceptans och förståelse och genom att se det gemensammas bästa. De lokala auktoriteterna ska få mer tillit till ungdomarnas kapacitet att vilja förbättra sina samhällen och ge dem möjlighet och förtroende att vara mer aktiva medborgare. En ungdomsakademi startas där målet är att 150 ungdomar, både kristna och muslimer, får lära sig om mänskliga rättigheter och civilengagemang och driva en sakfråga för att praktiskt kunna förändra sin egen och samhällets situation till det bättre.
Projekt: 33315021 Huvudområde: Demokrati (ungdomar, Västbanken) Geografiskt område: Västbanken, Palestina. Finansiär: Sida stöttar detta projekt vilket innebär att varje krona tiodubblas. Målgrupp: Unga kvinnor och män, skyldighetsbärare, till exempel lärare, myndighetspersoner, politiker och lokala organisationer. Handläggare: Hanna Toorell.
Läs mer