Panzirapporten lanseras den 11:e mars

Vid FN:s uppföljningsmöte för 2010 konstaterades att Milleniemål 5, att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten, är det millenniemål som utvecklas allra sämst. Fortfarande saknar hälften av alla kvinnor i Afrika tillgång till kvalificerad personal i samband med förlossning. Konsekvenserna av bristande mödravård är många gånger ett enormt lidande för de kvinnor som drabbas av exempelvis fistlar.

På Panzisjukhuset i DR Kongo behandlas kvinnor som drabbats av fistlar, till största delen pga. svåra graviditeter/förlossningar , men även i vissa fall sexuellt våld.

Panzisjukhuset har sammanställt en rapport med fokus på behovet av kvalitativ mödrahälsovård samt fistelproblematiken i DR Kongo. Rapporten talar även om hur fistlar kan förbyggas och behandlas.

PMU inbjuder till lanseringen av Panzisjukhusets rapport samt ett efterföljande panelsamtal kring frågor som; mödrahälsovård och utveckling, kvinnors roll i DRK, kongolesiska statens förhållande till frågan samt konfliktens inverkan på situationen.

Medverkande:

Seminariet inleds av Torbjörn Pettersson, Chef för Sidas konfliktavdelning.

I panelen ingår:

o Neema Rukunghu, Läkare Panzisjukhuset DR Kongo

o Anders Nordström, Hälsoambassadör Sverige

o Marie Berg, Barnmorska och professor i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet

o Maria Bard, PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete)

Dag: Måndag 11 mars 2013

Tid: 09.00 Ä 11.00

Plats: Sida, Hörsalen

Anmälan görs till noomi.lind@pmu.se senast den 7:e mars

Läs pressmeddelandet här