Partners från olika världsdelar möts

Ett 20-tal personer från de PMU-partners med störst ansvar på sina axlar i form av budgetar och personal, träffas under veckan på Kaggeholms folkhögskola för en gemensam konferens. De har rest in från olika delar av världen, och tillfället är en unik möjlighet för dem att dela erfarenheter och svårigheter i det arbete de står i. Några befinner sig i konflikthärdar, medan andra arbetar i länder med djup fattigdom eller med demokratiskt svaga strukturer.
– Dels handlar konferensen om att organisationsledarna ska få komma ut ur sin vanliga miljö och få träffa någon annan likasinnad och brottas med viktiga frågor. Att vi möts ger tillfälle att samtala och förstå varandra, säger Mikael Jägerskog, ansvarig för den tematiska avdelningen på PMU, och som håller i programmet under veckan.

I form av olika seminarier och workshops utbildar man varandra och utbyter erfarenheter kring organisationsutveckling, styrning och strategiutveckling.  
– Vi samtalar om de frågor som ligger på bordet just nu och hur man kan tackla dem. Hur man kan bli uthålliga organisationer med god interndemokrati och god styrning, säger Mikael.
På PMU hoppas man att det inte bara ska vara en vecka där partners stärks, utan även där PMU som organisation kan ta till sig värdefulla synpunkter på hur man kan bli en bättre samarbetsorganisation.
– Vi får ju möjlighet att få input i vår verksamhet, både vad vi är bra på och vad vi är dåliga på. Förhoppningsvis kan vi få en tydligare bild av vad som är PMU:s roll i samarbetet, säger Mikael Jägerskog.

Veckan avslutas med en missionskonferens i Märsta som börjar på fredag. Därefter åker de olika partners antingen hem, eller vidare ut i landet för att möta sina stödförsamlingar.