Pastorer gick i fackeltåg i Stockholm

Fackeltåget var en av dagens programpunkter under den pågående Predikantveckan. Arrangör var PMU InterLife, som står bakom insamlingen “Barnens rätt Ä vårt ansvar”, i år i samarbete med tidningen Dagen.

Vid opinionsmötet talade PMU InterLifes direktor Niclas Lindgren och Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund. Mötet avslutades med att en bönefilm från Filippinerna visades på storskärm. Det är en tre filmer från Filippinerna, som PMU InterLife producerat under hösten.

I år ligger insamlingsfokus på Filippinerna och ger möjligheter för befolkningen i Manillas slum att få tillgång till rent vatten.