Pengarna räcker inte för att möta behoven

Den humanitära situationen har eskalerat runtom i världen. Det märks inte minst bland PMU:s lokala partner, vilket medfört att insatserna ökat den senaste tiden. För att möta behoven driver PMU sommarkampanjen ”Vårt uppdrag: Rädda liv, lindra nöd”, för att få in mer medel till människor drabbade av kris och konflikt.

Världen är i kris. Sedan 2011 har de humanitära behoven fördubblats. Enligt FN kommer mer än 128,6 miljoner människor i 33 länder att vara i behov av humanitärt stöd i år. En bidragande orsak till ökningen är svårlösta konflikter som lett till utdragna flyktingsituationer, men också alla pågående miljö- och klimatrelaterade kriser. Kostnaderna för att möta de växande behoven har fyrdubblats det senaste decenniet.

PMU har partner och projekt i flera av de länder som av FN klassas som värst drabbade av humanitära kriser och konflikter. Sedan 2015 har PMU gått från att ge stöd till 18 insatser i tio länder till 28 insatser i 15 länder.
– Våra partner är ofta mindre, trosbaserade organisationer. Deras starka förankring i lokalsamhällena ger ofta en ingång när en konflikt eller naturkatastrof drabbat lokalbefolkningen. Många gånger handlar det om direkt livräddande insatser, säger Jessica Hedman, PMU:s humanitära koordinator.

Sydsudan, Etiopien, Irak och Libanon är bara några exempel på länder där PMU arbetar tillsammans med lokala partner. Under våren har Jessica Hedman tillsammans med PMU:s humanitära team, besökt flera av dessa länder för att följa upp situationen.
– 100 000 människor befinner sig redan i ett tillstånd av svält och ytterligare en miljon hotas av svält, säger Jessica Hedman om situationen i Sydsudan där hon nyligen bevittnade den enorma hungersnöd som drabbat befolkningen till följd av konflikt och torka. Hon gjorde också en uppföljning i grannlandet Etiopien som under 2016 genomgått den värsta torkan på 50 år. Tio miljoner människor är drabbade. Just nu förser PMU 8 000 människor och deras boskap med rent vatten i Borena, genom att man bygger brunnar och dammar.

Krig och konflikter orsakar också mycket förödelse. Terrorgruppen IS offensiv i norra Irak har bidragit till massflykt som skapat akuta humanitära behov. Sedan den militära operationen att återta Mosul från IS började i oktober förra året, så har mer än 600 000 människor fördrivits från sina hem i Mosul och kringliggande områden.
– Bristen på mat och vatten är stor. Man saknar också hygienartiklar, kläder och andra basala förnödenheter, säger Madeleine Ahlgren, humanitär programhandläggare på PMU, som nyligen besökte Irak. PMU stödjer ett försörjningsprojekt och en insats som ger flyende från Mosul och närliggande områden akut nödhjälp.
I grannlandet Syrien flyr människor också för sina liv undan strider över gränsen till Libanon. I Bekaadalen dit många tagit sin tillflykt till informella tältläger, stödjer PMU bland annat en förskoleverksamhet för att ge flyktingbarn en meningsfull vardag och möjlighet att integreras i det formella skolsystemet.

Genom PMU:s sommarkampanj “Vårt uppdrag: Rädda liv, lindra nöd”, kan allmänheten nu göra en insats för de drabbade.
– Med kampanjen vill vi lyfta fram de möjligheter vi som pingströrelse har att verkligen rädda liv och lindra nöd. Vi har lokala partner och vägar in till de flesta av de största kriserna. I sommar gör vi en kraftsamling för att tillsammans kunna göra ännu mer, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikations- och insamlingschef på PMU.

SWISHA till 90 00 506. Märk gåvan ”Ge hopp”.
SMS:a GEHOPP till 729 80 för att skänka 100 kr.
PG 90 00 506. Märk gåvan ”Ge hopp”.

Matilda Hector