Peter vägrade ge upp sin dröm

Peter Thuku ville studera vid universitetet, men hade inte råd. Han vägrade dock att ge upp, och genom finansiering från PMU blev drömmen
verklighet. Sedan över 10 år tillbaka är Peter nu programkoordinator vid FPFK:s (Free Pentecostal Fellowship in Kenya) huvudkontor i Nairobi, Kenya, vilket innebär fortsatt samarbete med PMU.

– Genom studierna har fått insikt om mig själv och om världen runtom mig, och om hur jag ska möta skilda livssituationer, säger Peter. Framför allt har jag fått ett arbete där jag kan sporra andra till förändring i livet. Jag är också pastor och använder de färdigheter och erfarenheter jag fått genom både utbildning och arbete för att påverka mina församlingsmedlemmars liv på ett positivt sätt.

Något han särskilt mins när han ser tillbaka, är hur han som ung arbetade volontärt i massajområdet, där PMU gav stöd till en mobil hälsoklinik.

– För första gången insåg jag hur stora behoven var men hur få arbetarna var. Inga andra aktörer fanns där för invånarna så som PMU gjorde.
Så många barns liv räddades undan sjukdomar, liksom gravida kvinnor som annars inte skulle ha fått mödravård. Jag ser än idag köerna av mammor och barn som väntade på behandling, framför mig.

Hans önskan är att PMU:s insatser ska få fortsätta att leda till vändpunkter i människors liv.

– Det finns så många unga med stor potential, som PMU kan stötta framför allt med utbildning, och därigenom bidra till förändring.

Läs fler personers berättelser om PMU här:

“PMU har stärkt och utmanat mig”