Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. PMU är en del av initiativet.

Samtidigt som många rika länder jobbar mot klockan för att bekämpa covid-19 pandemin, slår viruset allt hårdare mot utvecklingsländer. Enligt UNDP förväntas inkomstförlusterna globalt till följd av covid-19 att överstiga 2 200 miljarder kronor. I flera länder är kommunikationsvägarna bristfälliga och lokala språk sätter stopp för att alla ska nås av den information som de nationella regeringarna sprider om viruset. Myndigheter har också redan svårt att nå ut med stöd till marginaliserade och redan utsatta grupper. Här spelar kyrkan en stor roll.
– Kyrkan samlar miljontals människor i både städer och byar på landsbygden och kan mobilisera hela samhällen. Trots att även kyrkor tvingats stänga under pandemin har de genom sitt stora nätverk och relationer lokalt, möjlighet att bidra till att minska och förhindra spridningen av covid-19 och slå hål på myter som florerar. De kan också vara en avgörande aktör för att ge människor stöd, och skapa hopp i en svår tid, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Som ett komplement till den information som ges ut av WHO och nationella myndigheter har Pentecostal World Fellowship tagit fram ett informationskitt med rekommendationer till kyrkor, pastorer och biståndsarbetare. Materialet sprids nu av pingströrelser i ett hundratal länder, olika missionsorganisationer och genom elva pingstrelaterade biståndsorganisationers olika partnernätverk. En av dessa organisationer är PMU, som aktivt deltagit i att utveckla materialet. Tanken är att uppmuntra lokala kyrkor att intensifiera sina informations- och stödinsatser i dessa kristider.
– Vad jag känner till är det första gången någonsin som pingströrelsens globala nätverk samordnar sig i en kommunikationssatsning av detta slag som har med en akut samhällssituation att göra. Vår förhoppning är att vi ska nå ut till människor i kyrkor världen över och snabbt minska spridningen i samhället. Vi har nu en chans att stå upp för de allra mest marginaliserade som annars riskerar att hamna utanför informationsflödet, säger Niclas Lindgren.
Informationskittet är översatt till franska, spanska, engelska och swahili. Genom radiostationer som kyrkorna driver hoppas man också nå ut till befolkningen på olika lokala språk.

PMU går nu ut med informationen till lokala samarbetspartners runt om i världen.
– Förhoppningen är att det snabbt får spridning till pastorer och andra ledare, som kan se till att det används i kommunikationen till både medlemmar och lokalsamhällen, med syfte att hindra spridningen av viruset och mobilisera kyrkor att vara ett stöd för människor som drabbas av krisen, säger Niclas Lindgren på PMU.

Under informationskampanjen kommer det också att finnas digitala mötesplatser där bland annat PMU:s samarbetspartner och 2018-års fredspristagare Denis Mukwege från DR Kongo kommer att tala.

Du kan läsa informationsmaterialet här.

MATILDA NYAMAI