Pingst manifesterar för fred i DR Kongo

Det planerade valet i DR Kongo i november ser ut att bli uppskjutet. Oroligheter och våld har i flera år drabbat människorna, speciellt i den Östra delen av landet, där olika rebellgrupper bland annat strider över landets naturtillgångar. PMU och svenska pingstförsamlingar har i många år jobbat med att lyfta situationen för de drabbade. Genom partnern Cepac och det världsberömda Panzisjukhuset har man varit med och gett vård till mer än 20 000 patienter som till följd av konflikten utsatts för sexuellt våld eller andra konfliktrelaterade skador. Cepac som är ett pingstsamfund med kyrkor och social verksamhet över hela DR Kongo, ser ständigt hur dess medlemmar drabbas av våldet. De har nu utmanat svensk pingströrelse att vara med i arbetet för fred i landet.
– Nu vill vi stå tillsammans med kyrkan i DR Kongo i deras rop på fred. Med en miljon medlemmar i en församlingsrörelse som har sina rötter i svenska missionärers arbete så borde detta område vara en fråga på agendan för svenska politiker, säger Niklas Piensoho, pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
För att uppmärksamma behovet av fred, tar svenska pingstförsamlingar de två kommande helgerna över torg runtom i Sverige för att manifestera. Mellan den 21-22 maj arrangeras offentliga manifestationer i bland annat Göteborg, Mullsjö, Umeå och Skellefteå och den 28 maj klockan 13 anordnar PMU och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm en fredsmanifestation på Mynttorget i Gamla stan.

Manifestationerna kom till utifrån att en planerad fredsmanifestation i Bukavu i DR Kongo fick ställas in på grund av säkerhetsläget. När det blev känt inom rörelsen togs beslutet att genomföra den i Sverige istället. I anslutning till manifestationerna hålls en fredskonferens i Bukavu i DR Kongo, där ett 15-tal representanter från svenska pingstförsamlingar och PMU deltar. Konferensen anordnas av nätverket UKIAMKA, som består av ledare från pingstsamfund i sju länder i Central- och Östafrika och kommer avslutas på fredag med ett uttalande om hur kyrkan ska jobba för en fredlig hantering av valåret 2016.

Håll dig uppdaterad:

En miljon steg för fred

Tillsammans för fred i DR Kongo