Pingstmissionär skjuten i Pakistan

Birgitta Almeby, som är 71 år, är utsänd av Pingstförsamlingen i Köping, och kom till Pakistan för första gången redan 1972. Hon arbetar i dag som management director för FGA, Full Gospel Assemblies, sociala arbete i landet.
Efter att på morgonen ha varit på FGA:s kontor, åkte Almeby under förmiddagen till sin bostad i Lahore, där hon besköts vid grinden. Hon fördes till sjukhus där hon under eftermiddagen opererats i bröstet och fått blodtransfusion.

– Tillståndet är enligt läkarna allvarligt men stabilt, säger Anna-Lena Hansson, PMU:s handläggare för Pakistan.

Det finns ingen känd hotbild mot Birgitta Almeby och det är oklart varför brottet begåtts.

– Birgitta Almeby har ett starkt engagemang och hjärta för människorna i Lahore, inte minst för barnen, säger Anna-Lena Hansson, som har regelbunden kontakt med Birgitta Almeby och FGA.
PMU:s samarbete med FGA går långt bakåt i tiden. Samarbetet gäller såväl humanitära insatser som utvecklingsprojekt. Bland annat arbetar man sedan många år med alfabetisering.
– Vi står med Birgitta Almeby, hennes anhöriga och FGA i bön och vill uppmana alla goda krafter att enas i samarbete för en positiv utveckling i landet, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.