Pingstvänner samordnar sig i globala frågor

Representanter från pingströrelser från nio länder som jobbar med bistånd- och utveckling, möttes nyligen i Oaklahoma City för att stärka den globala samverkan. Syftet med mötet, som var det första någonsin, var att diskutera hur man bättre kan samarbeta kring utvecklingsfrågor och humanitära insatser.

Under den två dagar långa konferensen samtalade man bland annat om kopplingen mellan teologi och utveckling, jämställdhet och utveckling och den sociala påverkan pingströrelser har på utvecklingsarbetet globalt.
Initiativet till konferensen kom för ett år sedan från bland annat PMU.
– Pingstkyrkan globalt växer så att det knakar och det finns ett behov av dels samordning, delande av resurser och material, men också koordinering för att ha en enad röst i det globala påverkansarbetet, säger Mikael Jägerskog, chef för policy, påverkan och lärande på PMU. Han deltog i konferensen tillsammans med PMU:s direktor Niclas Lindgren och kommunikations- och insamlingschef Johanna Litsgård Lebourne.

Den globala karismatiska rörelsen är en av de största och snabbast växande i världen, och samlar i dagsläget omkring 650 miljoner människor. Som representanter för en så stor rörelse har man under alltför lång tid varit osynliga i kommunikationen med FN-organ och myndigheter. Under konferensen diskuterade man hur man kan samverka på olika plan både ut i fält men också när det gäller samarbetet med FN.
– Många kyrkor globalt har idag ett stort engagemang för sitt lokalsamhälle och det behöver både synliggöras och uppmuntras. Kyrkan har mycket kompetens och mobiliserings kraft att bidra med, bland annat för att stödja de globala utvecklingsmålen Agenda 2030. Vi kan som kristna aktörer göra mer för social rättvisa, fred och miljö. Vi skulle också vilja se mer kristna aktörer i olika internationella FN-sammanhang som World Economic Forum och Världsbanken. Jag är inte nöjd med att den globala pingströrelsen inte var representerad i COP 25 samlingen innan jul. Här behöver vi leverera mer som kyrkliga aktörer, menar Mikael Jägerskog.

Det var en stor bredd representerade under mötet. Deltagare från Afrika, USA, Canada, Australien och Norden deltog i samtalen. Jane Angoum från PMU:s samarbetspartner PMUC i Uganda var en av de tillresta deltagarna. Hon anser att konferensen skulle hållits långt tidigare.
– Det här mötet skulle vi haft för länge sedan. Vi pingstvänner har ett tydligt mandat att bry oss om och älska våra medmänniskor. Detta är ett utmärkt tillfälle att reflektera och hitta sätt att arbeta tillsammans för att göra det bästa vi kan med det vi har.
Även Jason Streubel, senior direktor för internationella programmet för jordbruk och livsmedelssäkerhet, Convoy of Hope i USA, tryckte på vikten av att samarbeta.
– När kyrkan och dess organisationer arbetar tillsammans i enhet kan vi verkligen lösa världsproblem. Som till exempel att alla har tillräckligt med mat. Jag tror inte att Gud tänkte att någon skulle födas och dö av svält. Här kan kyrkan vara till hjälp.

Nästa större samling kommer att hållas i januari 2021 i Finland.

MATILDA NYAMAI