PMU anordnade seminarium om religionens roll i jämställdhetsarbetet

Ungefär 80% av världens befolkning har någon form av religiös tillhörighet. Världen är religiös och när vi arbetar med olika samhällsfrågor behöver vi förstå trons roll i människors liv. Under Stockholm Gender Forum som anordnades av Utrikesdepartementet och Svenska institutet den 15-17 april anordnade PMU ett seminarium med ambitionen att fördjupa samtalet om religion i utvecklingssamarbete för jämställdhet. 

Seminariet bestod av ett panelsamtal som leddes av PMU:s påverkansstrateg Maria Bard. Paneldeltagarna var Faustina Nillan från det interreligiösa nätverket Side by Side Tanzania, Charlotta Norrby, avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida, Fazeela Selberg Zaib, ordförande och grundare av Light House Relief och Josephine Sundqvist, forskare i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Paneldiskussionen var givande och många olika aspekter av religion i jämställdhetsarbete lyftes. Faustina Nillan berättade om hur Side by Side Tanzania arbetar för att engagera religiösa ledare i arbetet för positiv maskulinitet. Charlotta Norrby betonade vikten av det religiösa perspektivet i utvecklingssamarbetet och menade att religiösa aktörer är unika genom att de har en så stor räckvidd. Josephine Sundqvist lyfte hur tro bidrar till attityd- och beteendeförändringar i samhället och att religiösa aktörer i utvecklingssamarbetet inte endast behövs för sitt inflytande och sina nätverk, utan också för att de har möjlighet att förändra kultur på ett djupare plan.

Även svårigheterna med religion i utvecklingssamarbete togs upp under samtalet. Fazeela Selberg Zaib pratade om de risker som finns att arbeta tillsammans med religiösa aktörer, så som risken att legitimera hierarkiska strukturer. För att bemöta detta var panelen överens om att dialog är en nyckel till förändring på sikt och att det finns ett behov av att hitta ett gemensamt språk för att samtala om jämställdhet och komma vidare.

Sammantaget var det ett givande samtal som speglade både utmaningar och möjligheter med religion i jämställdhetsarbete samtidigt som panelen gav exempel på vägar framåt.