PMU bevakar biståndspolitiken i Almedalen

Nu har Almedalsveckan dragit igång på allvar. Ett gediget program med över 3000 seminarier och debatter fyller upp dagarna och politiker, media och olika organisationer trängs om ytan i Visby. Bredden av program är stor, men PMU:s fokus under veckan ligger på de biståndspolitiska frågorna och representanter från PMU har hittills besökt debatter om de nya millenniemålen, medias bevakning av biståndet, biståndets framtid, välfärdsbygge i Afrika och en debatt om hotet mot religionsfriheten.
– Almedalen är en viktig och fascinerande mötesplats för olika perspektiv och åsikter. Det är en sorts demokratins smältdegel. Det är glädjande att nu också religionsperspektivet får en allt mer framträdande roll. För PMU är det viktigt att bevaka och delta i samtalet om biståndet och andra politikerområden som påverkar rättvisa i världen. Vi jobbar utifrån olika perspektiv och på olika sätt, men behöver generellt fördjupa den ömsesidiga kunskapen om hur vi befruktar varandras insatser, mellan civilsamhälle, stat och marknad, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU som är på plats i Almedalen.

Förutom att PMU bevakar biståndspolitiska frågor, träffar man också politiker, journalister och branschfolk.
På onsdag arrangerar PMU en biståndspolitisk utfrågning tillsammans med 17 av de största biståndsorganisationer i Sverige. I utfrågningen kommer partiernas biståndspolitiska talespersoner få debattera framtiden för Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden.