PMU i Dagen Debatt: Kvinnor behövs i fredsarbetet

För att skapa fred behöver vi involvera kvinnorna i fredsarbetet, och kyrkan kan spela en viktig roll. Det skriver PMU på Dagen debatt idag. 

Kvinnor är många gånger en direkt måltavla i krig och konflikter, trots detta exkluderas de ofta i fredsprocesser. Med sitt breda världsvida nätverk har kyrkan en unik möjlighet att påverka och lyfta fram kvinnor som ledare, så att de kan få en mer framträdande roll i att bygga fredliga samhällen. Det skriver PMU på Dagen Debatt idag.

I artikeln refererar man till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och att Sveriges regering med sin feministiska utrikespolitik också uttryckt att kvinnors involvering är en fråga som måste prioriteras. PMU ser i arbetet tillsammans med partners ute i världen tydligt vikten av att arbeta med kvinnors involvering för att arbetet för fred ska bli framgångsrikt.

Idag kom även PaRD ut med ett pressmeddelande om att man skapat plattformen “Gender Equality and Religion for the Gender Responsive Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, där man sammanför religiösa ledare och civilsamhällesorganisationer för att gemensamt jobba med hur man kan integrera jämställdhet och tro för att uppnå genomförandet av de globala hållbarhetsmålen (SDG), däribland målet om fred och säkerhet.

MATILDA HECTOR