PMU – en viktig miljöaktör

Second hand har för många blivit något av en livsstil. Många har upptäckt de goda vinsterna med second hand, inte bara för den egna plånboken utan också butikernas vinst som, inte sällan, går vidare till hjälp- och biståndsorganisationer som med framgång driver konceptet.

Men med “på köpet” följer också vinsten för vår gemensamma, globala miljö Ä en given konsekvens som det finns anledning att öka medvetenheten omkring.

– Man kan, med fog, hävda att PMU och andra liknande aktörer genom sitt arbete med second hand faktiskt tillhör vårt lands största miljöorganisationer.

Det säger Bertil Jonsson, informatör hos PMU med inriktning på second hand-arbetet. Den tydligaste miljöeffekten handlar om textilier, som ju också är en stor del av second hand-hanteringen med kläder och hemtextil.

Textilindustrin är i dag, globalt sett, ett av vår tids allra största miljöhot. Följaktligen är det också just på textilområdet som second hand-arbetet ger de största miljövinsterna. Därför talar Bertil Jonsson hellre om återanvändning än om återvinning.

– Det går ju att återvinna textilfibrer, och det är ju bättre än nyproduktion, men fortfarande tar miljön stryk, säger han.

Faktum är att bomullshanteringen har skadliga effekter i hela produktionsledet. Odlingarna är vattenkrävande och eftersom den ofta odlas i jordens torra områden så behövs konstbevattning. Detta i sin tur innebär att vattendrag leds om och torrlägger marken omkring, där också salthalten ökar och gör den svårodlad när det gäller andra grödor.

– Det tydligaste exemplet på detta är Aralsjön, säger Bertil Jonsson. Sjön som är belägen på gränsen mellan Uzbekistan och Kazakstan ligger i ett område som den gamla sovjetregimen utsåg till centrum för bomullsodling. För att få tillgång till vatten leddes två floder, som naturligt haft sin avrinning i Aralsjön, om och i dag är den stora sjön så gott som torrlagd. Och detta är något som händer på flera håll där bomull odlas i stor skala och ger återverkningar på grundvattnet.

Det torra klimatet gör också att risken för skadeinsekter är stor och därför används stora mängder bekämpningsmedel. Men miljöeffekterna följer också med in i fabrikerna. Starka kemikalier, som krävs för blekning, färgning med mera, går rakt ut i naturen.Det här är en stor anledning till att svensk textilindustri, som en gång var stor i Sverige, numera förlägger produktionen i länder i Sydostasien, till exempel.

– Det handlar inte bara om billig arbetskraft, utan också om bristande kontrollsystem när det gäller miljöeffekterna, säger Bertil Jonsson.

– Därför är det viktigt att tänka sig för innan man handlar nytt, säger han. Den miljövinst som sker genom återanvändning av textilier i butiker som finns inom gruppen “Ideell Second Hand” motsvarar faktiskt lika mycket utsläpp som 300 000 personbilar gör under ett helt år.

Men det finns också exempel på hur vår västerländska slit och släng-livsstil orsaker mer än skador på miljön.

– Vi har nu börjat uppmana besökarna i våra butiker att lämna sina avlagda mobiltelefoner. Vi ser till att guldet och andra metaller som finns i dem tas om hand och säljs, och vinsten skickar vi till Kongo. Det finns ju en anledning till att det är så mycket krig och konflikter där, och det är inte minst kampen om tillgång till landets råvaror.

Visst är det anledning nog att gå igenom våra lådor där hemma och plocka upp de gamla telefonerna som ligger där till ingen nytta och låta PMU Second hand se till att de kommer till nytta.Och för oss, som gärna tar en shoppingtur på “fina gatan” i stället för på second hand finns anledning att reflektera nästa gång vi konstaterar att det plagg vi just köpte är tillverkat av ren bomull.Det är långt mer komplicerat än så.

Fotnot:” Ideell Second Hand” är ett samarbete mellan ideella organisationer i Sverige som bedriver återanvändning och secondhand-verksamhet i ideellt samhällsnyttigt syfte, däribland PMU.Läs mer i ämnet på www.naturskyddsforeningen.se